Chcete se o sobě dozvědět co nejvíce?

Jste nespokojeni se svou životní situací?

Trápíte se a nevíte jak dál?

Institut intervenční a manipulativní psychoterapie, o.s.

Nevysilujte se zbytečně, nenechte životní situaci „dojít až na hranu“.

Najděte si svého terapeuta – může to být pro Vás i zajímavé

Historie Institutu IMP začíná více než desetiletou spoluprací dětského psychiatra MUDr. Ivo Kunsta s psychologem a terapeutem PhDr. Luborem Burdou a terapeutkou Mgr. Kateřinou Burdovou. Ve snaze poskytnout holistický přístup v oblasti poradenství a terapie v rámci rodinného systému, partnerských vztahů či osobnosti, založili proto jmenovaní, spolu s dalšími odborníky (PaedDr. Zdena Šándorová, PhD. – speciální pedagog, odborník na ranou péči, Bc. Blanka Jankovská – arteterapeut, Mgr. Lukáš Vonostránský – klinický psycholog, Mgr. Jana Jalovegová – psycholog, Michal Petráček – trenér, koterapeut) v roce 2010 poradenskou a terapeutickou instituci, s cílem poskytovat podporu pro rozvíjení duševního zdraví člověka v rámci jeho možností, schopností a kontextu situace, ve které se nachází.

Podpoříme Vás ve Vašem úsilí změny a budete-li chtít, budeme Vás ve Vašem úsilí doprovázet.

Institut IMP je zaměřen na dosahování a udržení psychické, tělesné a sociální rovnováhy, jako základní podmínky harmonického rozvoje osobnosti člověka, a tím i zdravých mezilidských vztahů. S tím souvisí i snaha o posilování rozvoje rodičovských dovedností, které představují zásadní  předpoklad pro zdravý vývoj dětí a mladé generace.

Institut poskytuje následující služby

  • podpora rodičů ve  výchovném přístupu ke svým dětem
  • podpůrná léčba dětí se sociálními a psychickými problémy pomocí technik
  • muzikoterapie, arteterapie a dramaterapie
  • pomoc při restartu rodinného systému
  • podpora pozitivního osobního rozvoje, rozšiřování psychosociálních dovedností
  • podpora jedinců v jejich hledání sebe sama v rámci konstruktivního způsobu společenského začleňování.
  • pomoc při hledání  přiměřených životních cílů, resp. smyslu života
  • eliminace negativních sociálních dopadů na psychiku, a tím i život jedince
  • krizová intervence
  • osobní rozvoj, vzdělávání

Poskytované služby jsou za úhradu. Generální sponzor „ORESI kuchyně“ částečně některé služby dotuje tak, aby byly dostupné rodinám, popř. jedincům ze sociálně slabších vrstev. 

Zkuste najít řešení – navštivte nás!

Institut IMP se nachází v ulici Nezvalova 852, (vstup z ulice Hradební) v Hradci Králové. Prostory zabezpečil, zrekonstruoval a plně vybavil (včetně muziko a arteterapeutických pomůcek /hudebních nástrojů/ a desítkou sad stavebnice Merkur) generální sponzor „ORESI kuchyně“.

Pracovní tým

PhDr. Lubor Burda
Terapeut, psycholog
Osobní terapie
Rodinná terapie
Partnerské vztahy
Diagnostika osobnosti (děti, dospělí)
Trenér - lektor akreditovaných sebezkušenostních sociálně psychologických výcviků

Mgr. et Mgr. Kateřina Burdová
Terapeut: muzikoterapie, arteterapie
Individuální nebo skupinová práce s dětmi
(využití mzt, arte, drama, taneční terapie, muziko a arte filetika)
Individuální muzikoterapie
Individuální osobní terapie (využití prvků muziko a arteterapie)
Rodinná terapie – práce s rodinným systémem v kontextu celé rodiny
Partnerské vztahy
Trenér - lektor akreditovaných sebezkušenostních sociálně psychologických výcviků

Mgr. Jana Jalovegová
psycholog

Bc. Blanka Jankovská
Arteterapeut
Individuální či skupinová práce s dětmi

MUDr. Ivo Kunst
Dětský psychiatr, psychoterapeut
Lektor vzdělávacích programů

Michal Petráček
Trenér, koterapeut komunikační laboratoře

PaedDr. Zdena Šándorová, PhD.
speciální pedagog, odborník na ranou péči

Mgr. Lukáš Vonostránský
Psycholog, odborník na závislosti

Podpoříme Vás ve Vašem úsilí změny a budete-li chtít, budeme Vás ve Vašem úsilí doprovázet.