Chcete se o sobě dozvědět co nejvíce?

Jste nespokojeni se svou životní situací?

Trápíte se a nevíte jak dál?

Institut intervenční a manipulativní psychoterapie, o.s.

Nevysilujte se zbytečně, nenechte životní situaci „dojít až na hranu“.

Najděte si svého terapeuta – může to být pro Vás i zajímavé

Historie Institutu IMP začíná více než desetiletou spoluprací dětského psychiatra MUDr. Ivo Kunsta s psychologem a terapeutem PhDr. Luborem Burdou a terapeutkou Mgr. Kateřinou Burdovou. Ve snaze poskytnout holistický přístup v oblasti poradenství a terapie v rámci rodinného systému, partnerských vztahů či osobnosti, založili proto jmenovaní, spolu s dalšími odborníky (PaedDr. Zdena Šándorová, PhD. – speciální pedagog, odborník na ranou péči, Bc. Blanka Jankovská – arteterapeut, Mgr. Jana Jalovegová – psycholog),  v roce 2010 poradenskou a terapeutickou instituci, s cílem poskytovat podporu pro rozvíjení duševního zdraví člověka v rámci jeho možností, schopností a kontextu situace, ve které se nachází.

Podpoříme Vás ve Vašem úsilí změny a budete-li chtít, budeme Vás ve Vašem úsilí doprovázet.

Institut IMP je zaměřen na dosahování a udržení psychické, tělesné a sociální rovnováhy, jako základní podmínky harmonického rozvoje osobnosti člověka, a tím i zdravých mezilidských vztahů. S tím souvisí i snaha o posilování rozvoje rodičovských dovedností, které představují zásadní  předpoklad pro zdravý vývoj dětí a mladé generace.

Institut poskytuje následující služby

  • podpora rodičů ve  výchovném přístupu ke svým dětem
  • podpůrná léčba dětí se sociálními a psychickými problémy pomocí technik
  • muzikoterapie, arteterapie a dramaterapie
  • pomoc při restartu rodinného systému
  • podpora pozitivního osobního rozvoje, rozšiřování psychosociálních dovedností
  • podpora jedinců v jejich hledání sebe sama v rámci konstruktivního způsobu společenského začleňování.
  • pomoc při hledání  přiměřených životních cílů, resp. smyslu života
  • eliminace negativních sociálních dopadů na psychiku, a tím i život jedince
  • krizová intervence
  • osobní rozvoj, vzdělávání

Poskytované služby jsou za úhradu. Generální sponzor „ORESI kuchyně“ částečně některé služby dotuje tak, aby byly dostupné rodinám, popř. jedincům ze sociálně slabších vrstev. 

Zkuste najít řešení – navštivte nás!

Institut IMP se nachází v ulici Nezvalova 852, (vstup z ulice Hradební) v Hradci Králové. Prostory zabezpečil, zrekonstruoval a plně vybavil (včetně muziko a arteterapeutických pomůcek /hudebních nástrojů/ a desítkou sad stavebnice Merkur) generální sponzor „ORESI kuchyně“.

Odborná členská základna

PhDr. Lubor Burda

Terapeut, psycholog
Osobní terapie
Rodinná terapie
Partnerské vztahy
Diagnostika osobnosti (děti, dospělí)
Trenér - lektor akreditovaných sebezkušenostních sociálně psychologických výcviků

kontakt: 733 668 989

Mgr. et Mgr. Kateřina Burdová

Psychoterapeutka, muzikoterapeutka, arteterapeutka
Klub Muzart: individuální či skupinová podpůrná seberozvojová terapeutická činnost s využitím mzt, arte, drama, taneční terapie, muziko a arte filetiky pro podporu a rozvoj osobnosti
Individuální či skupinová muzikoterapie, arteteraie
Individuální, skupinová  psychoterapie (využití prvků muziko a arteterapie)
Rodinná terapie (sociální) – práce s rodinným systémem v kontextu celé rodiny, popř. školy, vrstevníků
Partnerské vztahy

Vedoucí sebezkušenostích kurzů s terapeutickým potenciálem zaměřených na seberozvoj, sebepřijetí, soběstačnost a podporu zdravého pocitu vlastí hodnoty a sebevědomí.

Trenérka - lektor akreditovaných sebezkušenostních sociálně psychologických výcviků,

kontakt: 607 665 299

Mgr. Jana Jalovegová
psycholog

Bc. Blanka Jankovská
Arteterapeut
Individuální či skupinová práce s dětmi

MUDr. Ivo Kunst
Dětský psychiatr, psychoterapeut
Lektor vzdělávacích programů

PaedDr. Zdena Šándorová, PhD.
speciální pedagog, odborník na ranou péči

Podpoříme Vás ve Vašem úsilí změny a budete-li chtít, budeme Vás ve Vašem úsilí doprovázet.