Víkendové setkání - téma ŽENA - ŽENSTVÍ A

Téma je sestavé s cílem pochopení sebe jako ženy ve vztahu k sobě, ale i společnosti, partnerství,práce - potýkáme se s možnými nejasnými očekáváními a nároky na nás jako na ženy, ať už rodičů, partnerů..., které se může míjet s naší emancipací, sebehodnotovým systémem, s tím, co sami chceme, za co jsme odpovědné, jaký je náš smysl a poslání v době, kdy se stírají "role". Jaká jsem jako žena a jak se taková jaká jsem, můžu realizovat a zároveň být v pozitivní interakci (vztahem) s ostatními a sama se sebou. Půjdeme i do různých vrstev osobnosti i "rolí" - partnerka, manželka, matka, žena.

Setkání je sebezkušenostní, sebeprožitkové, použijeme metod a technik expresivních terapií - tj. muziko, arte... Prožijete si radost ze hry, tvorby, interakce s ostatními. Součástí jsou i techniky relaxační, imaginace.

Podpoříme Vás ve Vašem úsilí změny a budete-li chtít, budeme Vás ve Vašem úsilí doprovázet.