Pedagogicko-psychologické poradenství

Pedagogicko psychologická pomoc rodičům v rozvoji jejich výchovných dovedností, resp. sociálně pedagogicko psychologická péče o děti a následně rodiče, směřující zejména    

k harmonickému vývoji dětí a mladistvých v kontextu jejich rodin.  Odstraňování   vnitrorodinných  komunikačních a emočních bloků, které negativně determinují zdravý, psychosociální vývoj, resp. pozitivní socializaci dítěte.

           V rámci této činnosti je prováděna jednak psychologická, - při doporučení pediatra i psychiatrická - diagnostika dítěte, jednak analýza sociálního kontextu vně a uvnitř základní výchovné jednotky. Na to navazuje doporučení nových výchovných a komunikačních dovedností popř. rodinná či individuální sociálně terapeutická intervence. 

            Speciálně pedagogická pomoc, resp. podpora rodičům dětí do 6 let (raná péče) s ohledem na specifické potřeby dítěte.

Příchod dítěte na svět je pro rodiče radostnou událostí. Rodina, které se narodí dítě s ohroženým vývojem, se nachází v náročné životní situaci, kterou nikdo nečekal. V takové rodině se podstatně mění hodnoty, potřeby a někdy i role jejích členů.

Rozvoj dítěte je podstatně závislý na včasných sociálních interakcích, tedy výchovných, vzdělávacích a aktivizačních procesech. V raných stádiích života se do struktur osobnosti dítěte vpečeťují základní citové mechanismy, vytvářejí se individuální formy chování, rozvíjí se senzomotorické schopnosti, jsou dány základy kognitivních funkcí. V raném období života je také nejcitlivější smyslové vnímání a děti jsou nejvíce otevřené výchově a učeni

I dítě se speciálními potřebami v raném období života nejvíce vyžaduje harmonické, láskyplné a podnětné domácí prostředí. Nabízíme velice efektivní a profesionální podporu, zohledňující individuální potřeby dítěte v kontextu rodiny. Pomáháme rodině zorientovat se v nové životní situaci. Poskytujeme komplexní informace z oblastí speciálně pedagogické, sociálně právní a léčebně rehabilitační. Rodičům tak odpadá í náročné hledání dílčích informací.