Sociálně psychologické poradenství

V oblasti problematiky jednotlivců a partnerských vztahů nejsou poradenští pracovníci IIMP v žádném případě primárně v roli „děda Vševěda“. Neudělují rady „tak to má být“, „toto musíte bezpodmínečně udělat“ apod. Je nutné si uvědomit, že každá rada, byť dobře míněná, vychází z „rádce“ a nemusí, resp. neodpovídá tak struktuře osobnosti (ale i výchově, dosavadním zkušenostem, hierarchii hodnot, motivaci, smyslu života, apod.) klienta.

Ostatně známe to z běžného života: často spoléháme na rady druhých, věříme v jejich uzdravující moc s tím, že když to tak dělají /či udělali/ jiní, zaručeně to bude „fungovat“ i u nás. Leč není tomu tak, neboť každý jsme jiný - „někdo má rád holky, jiný zase vdolky“. „Bezhlavé“ přejímání resp. přijímání rad druhých nás převážně dostane do situace, kdy se náš stav může ještě zhoršit, popř. dospějeme k sebelitování: „jsem asi vadný/á (blázen, pako, nenormální apod.) když u mne to nefunguje a u XY ano.“ Tím více pak ztrácíme svoji identitu. Zde je nutné si uvědomit, že naše „realita“ se vždy odlišuje od „reality“ druhých.  

Naši poradenští pracovníci nabízí jednak objektivní vhled do osobnosti klienta formou sebepoznání, jednak poskytnutí různých úhlů pohledu na daný problém. Klient na základě sebepoznání tak získá možnost si sám vybrat vhodné řešení – svou „cestu“ řešení problému. Poradenský pracovník pak jako „doprovod“ pomáhá svým odborným postojem klientovi na jím vybraném způsobu (na jeho cestě) k řešení daného problému.

Pokud je problematika osobnosti natolik závažná, že vyžaduje delší intervenci, je možné využít nabídky IIMP na psychoterapii.(viz. Individuální a skupinová psychoterapie)

 

Dobrá rada nad zlato:

Pouhé „dávat někomu rady“ má ještě jedno úskalí. „Poradenský pracovník“ se v takovémto „poradenském systému“ stává jistou klientovou berličkou.  Situace může dojít (a v některých případech dochází) až do takového stavu, kdy klient není schopen se bez „rady odborníka“ řešit i ty nejzákladnější situace. (co nakoupit, co uvařit, co si vzít na sebe, jak trávit víkend, co říci tchýni při jejich narozeninách, co koupit pod vánoční stromeček příbuzným, apod.) Klient je pak závislý na tomto „odborníkovi“ a jak víme, každá závislost je deformující, nebezpečná.

Neočekávejte proto od pracovníků IIMP takovýto styl řešení Vašich individuálních či partnerských (popř. profesních) problémů.  Pokud Vám poradenství Institutu nevyhovuje a žádáte pouze radu, hledejte jinde.