Individuální a skupinová psychoterapie

Individuální nebo skupinová práce s jedincem pro nalezení jeho smysluplné životní cesty, na základě hlubšího poznání svých možností a hranic.

Využití expresivních terapií (muzikoterapie, arteterapie, drama či pohybové terapie)