Programy osobního rozvoje, vzdělávání

  • Sociálně psychologické tréninky určené pracovníkům pomáhajících profesí.
  • Sebezkušenostní kurzy pro studenty VOŠ a VŠ, kteří mají zájem pracovat jako dobrovolníci v oblasti pomáhajících profesí.
  • Sebepoznávací sociálně psychologické výcviky (tréninky) a interaktivní semináře pro rozvoj komunikačních dovedností v oblasti profesních vztahů (osobnost zákazníka, umění naslouchat, empatie, účinná pozitivní verbální a neverbální komunikace). Navíc zájemcům z řad cílové skupiny poskytuje individuální konzultace, (převážně intervenčního charakteru) v oblasti interpersonálních vztahů, zejména pak vztahu pracovník - zákazník.
  • Kurzy pozitivní sociální interakce (partnerství, manželství) určené pro sebepoznání, tak pro rozvoj psychosociálních dovedností - např. účinná komunikace, pozitivní interpersonální vztahy včetně manželských konstelací apod.
  • Kurzy zdravého rodičovství