MUZART (podpůrná terapie pro děti)

Podpůrná léčba pro děti formou klubových setkání s technikami muzikoterapie, arteterapie a dramaterapie. Uvedené terapie mají jak léčebné, tak i preventivní účinky. Léčí osobnost dítěte ve všech jejich částech a zároveň v celku.

Léčebný cyklus je určen pro malou, uzavřenou skupinu dětí (max. 10)

Základem je setkání dětí s hudbou, Pomocí aktivního hraní na různé nástroje či poslechu hudby (reakcí na hudbu) a směřujeme ke konkrétnímu terapeutickému cíli a zároveň využíváme i výtvarného projevu dětí pro určený cíl. Každé dítě se umí vyjádřit hudbou či výtvarným projevem. Podstatou je přirozený projev dítěte bez tlaku na výkon – nejedná se o tzv. estetické hraní či malování. Terapeut vytváří pro děti bezpečné důvěrné prostředí a chápe specifické potřeby každého jednotlivého dítěte. Hledá tak pro dítě – s ohledem na jeho osobnostní charakteristiku – nejvhodnější cestu k dosažení cíle.

Podpůrná léčba je většinou dlouhodobá, neboť výsledky se projevují nenápadně a pozvolna, ale mají průkazný efekt.

Klub pomáhá dětem zlepšit vztahy s vrstevníky, učiteli, lépe se začlenit do kolektivu, povzbuzuje jejich tvořivost a aktivitu, a tím zvyšuje i jejich sebevědomí.

Zprostředkovává uvolnění a kontrolu širokého rejstříku emocí (pozitivních i negativních) a vnitřního napětí v bezpečném a neohrožujícím prostředí.

Pomáhá rozvoji řeči (rytmizace, písničky, smysl pro rytmus – verš), rozvoji myšlení, učení (trénink paměti – učení se písniček), rozvoji motoriky (hra na nástroje, pohyby při hudbě, výtvarný projev), rozvoji prostorové orientace (rozlišení hry na nástroje v prostoru – vpředu, vzadu, vlevo, vpravo apod.), uvědomění si jednotlivých smyslů (hmat – z čeho jsou nástroje vyrobeny, jak působí když je máme v ruce, malování prsty, vyřazení zraku např. pomocí šátku – zapojení sluchu a hmatu), napomáhá tvořivému procesu – hudební improvizace, spontánní výtvarný projev, podporuje radost z tvorby jako takové.

Každému dítěti je věnována individuální péče dle jeho potřeb a stanoveného cíle terapie.

Klub MUZART je vhodný pro děti a dorost:

  • s „problémy“ ve škole
  • hyperaktivní „neposedné“
  • autistické
  • špatně komunikující a adaptující se i
  • úzkostné
  • s psychickým či somatickým handicapem

 

Kontakt:

Mgr.et Mgr. Kateřina Burdová,    tlf. 607 665 299,       muzart@email.cz

Facebook: Klub Muzart