Diagnostika osobnosti (Sociálně psychologický profil)

Zpracování psychosociálního profilu osobnosti, včetně upozornění na případná úskalí, jak v otázce vlastního smyslu života (resp. životního stylu), tak v rámci interpersonálních vztahů (rodinných, partnerských, sexuálních, pracovních apod.). K získání komplexních informací je používána baterie psychodiagnostických metod, převážně projektivních, včetně grafologie.